Cele patru angajamente cheie AMA

PE SCURT

  • Un „raison d’être” axat pe Responsabilitatea Socială Corporativă transpus în realitate
  • Implementarea acestuia de către echipă în cadrul unui angajament pe termen lung
  • O abordare modestă ca parte a dezvoltării continue

Cum se traduce acest „raison d’être” în angajamentele noastre?

„Îmbunătățirea vieții profesionale în timp ce protejăm planeta” - acesta este „raison d’être”-ul pentru AMA.

La AMA, crearea acestui „raison d’être” a fost un proces colectiv, care a implicat nu numai angajații, ci și consiliul de administrație. Acesta reprezintă un proces centralizat care unește toate părțile interesate interne.

Analizarea semnificației și a impactului activității companiei au contribuit la descrierea acestuia. Această abordare a luat în calcul atât compania, cât și utilizatorii săi, din punct de vedere al performanței și bunăstării sociale, dar și mediul înconjurător. Astfel, „raison d’être”-ul nostru prinde rădăcini în viața de zi cu zi.

Inspirându-se din folosirea soluției și în concordanță cu activitatea de bază, „raison d’être”-ul nostru este influențat și de cultura AMA și de brandul de angajator #WeAreAMA. Această identitate puternică a făcut ca AMA să fie considerată unul dintre cele mai bune locuri de muncă în 2019.

Un „raison d’être” nu reprezintă o simplă declarație privind intențiile: acesta trebuie trăit și integrat în guvernanța companiei și în strategia sa. Cu alte cuvinte, acesta trebuie transpus în realitate. Angajamentele cheie rezultate reprezintă baza strategiei noastre de Responsabilitate Socială Corporativă și sunt detaliate într-un plan de acțiune.

În cadrul companiei AMA, există patru angajamente cheie:

4AxesEngagement_RSE_RO

Cum constituie strategia de Responsabilitate Socială Corporativă o muncă în echipă pe termen lung?

Definirea unui „raison d’être” constituie un proiect cu o viziune și o strategie care implică fiecare departament (de la producție la vânzări, achiziții, echipe HR, asistență etc.).
Angajamentele cheie sunt puternice, acțiunile sunt realizate pe termen lung, iar persoanele vizate fac parte din întreaga companie; toate echipele trebuie implicate.
În ceea ce privește resursele de Responsabilitate Socială Corporativă din AMA, voluntarii joacă rolul de coordonatori în materie de Responsabilitate Socială Corporativă în fiecare departament, precum și în filiale. Aceștia nu sunt doar puncte de contact, ci ambasadori care introduc propuneri esențiale, în special în filialele care vor întreprinde inițiative în regiunile lor. Pe lângă distanța geografică, există și o dimensiune culturală care le permite să devină actori principali și să-și aleagă acțiunile în conformitate cu angajamentele AMA din comunitățile lor.
Principalii pași pentru stabilirea abordării privind Responsabilitatea Socială Corporativă țin de guvernanță. Aceștia sunt, de asemenea, stabiliți în ședințele speciale ale comitetului de management. În 2021 au avut loc mai mult de 7 ședințe.
Unele departamente sunt consultate aproape săptămânal, iar managerii joacă un rol important în diferiți pași din proces.

 

  • Facilitarea bunăstării la locul de muncă

La implementarea strategiei de Responsabilitate Socială Corporativă, echipa HR se află în prima linie și tratează aspectele sociale.
Una dintre primele acțiuni a fost desemnarea unui reprezentant CSE (al comitetului social al companiei).
Evenimentele recente au întărit, după caz, nevoia de a oferi un mediu de colaborare motivant, în care să se împărtășească o viziune și să fie sprijinită fiecare persoană, atât din punct de vedere al dezvoltării personale, cât și profesionale. Întâmpinarea noilor colegi AMA în cele mai bune condiții este un principiu aplicat de mult timp. Odată cu telemunca, aceasta a devenit o provocare și mai mare.
Dialogul social, calitatea vieții profesionale, sănătatea și siguranța la locul de muncă constituie elemente decisive.
Alte aspecte, precum instruirea, diversitatea, incluziunea și egalitatea de gen reprezintă următoarele provocări la care AMA lucrează, propunându-și mereu să progreseze. Mai multe domenii în care să fim pionieri! Echipa HR muncește foarte mult din acest punct de vedere împreună cu o echipă de Responsabilitate Socială Corporativă care-i oferă un sprijin benefic.

  • Protejarea planetei

La capitolul mediu înconjurător, angajații și clienții noștri sunt principalii noștri aliați.
AMA își propune să joace un rol activ.
Cum își poate îmbunătăți o companie digitală impactul asupra mediului?
Efectuând câte o evaluare a amprentei de carbon în fiecare an. Dat fiind că acest aspect privește toate activitățile noastre, fiecare echipă contribuie, împărtășind informații despre articolele principale care emit CO2, pentru ca astfel să creeze apoi un plan de acțiune pentru reducerea emisiilor.
Ca parte din această cerință de evaluare a impactului, am colaborat cu partenerul nostru, Fondation Good Planet, și am estimat că un kit XpertEye permite evitarea, în medie, a unei tone metrice de CO2 pe lună, pe baza numărului redus de deplasări evitate prin utilizarea soluției. Pentru a fi cât mai exacți în această estimare, colaborăm cu clienții noștri voluntari pe cazuri de utilizare.
În urma acestei evaluări a amprentei de carbon din cadrul inițiativei Science Based Target, ne-am angajat să reducem amprenta noastră de carbon de categorie 1 și 2 cu 42% din acest moment până în 2030. Acest obiectiv respectă Acordul de la Paris privind limitarea colectivă a încălzirii globale cu 1,5 °C până în 2100. De asemenea, dorim să creștem gradul de conștientizare în rândul colegilor AMA privind dezvoltarea durabilă, prin împărtășirea informațiilor și a celor mai bune practici. În acest sens, organizăm ateliere și alte evenimente pe parcursul anului (de reducere a deșeurilor, cele mai bune practici IT și acțiuni digitale prietenoase cu mediul, ziua curățeniei etc.).

 

  • Luarea unui angajament responsabil și etic față de părțile noastre interesate

Nevoia de a extinde angajamentul etic luat față de părțile interesate
Prin definiție, o parte interesată este implicată în schimburile realizate cu compania. Fiecare dintre aceste părți influențează și contribuie la activitatea celeilalte părți. Abordarea noastră s-a structurat pornind de la două acțiuni principale: respectarea celor 10 principii enunțate de Pactul Global al Națiunilor Unite și folosirea metodei recomandate pentru certificarea B-Corp. Primele proiecte inițiate:
- Lupta anticorupție care, încă o dată, s-a bucurat intern de sprijinul directorilor generali și al lanțului de aprovizionare al managerilor noștri, cu scopul de a depista riscurile și de a dezvolta o politică privind cadourile și invitațiile. Din nou, vorbim de o serie de acțiuni pe termen mediu, dar care au loc periodic și vor dura o lungă vreme.
- Ne-am angajat să facem achiziții în mod responsabil, solicitând furnizorilor noștri încadrați la categoria „critică”, din diverse motive, să semneze codul nostru deontologic care indică valorile noastre și o toleranță zero privind supunerea la muncă a minorilor, corupția, nerespectarea legilor și reglementărilor din domeniul muncii. Achizițiile responsabile înseamnă totodată și achiziții locale, dacă este posibil, precum și optarea pentru un echipament certificat din punct de vedere ecologic (93% din calculatoare).
- AMA a ales să investească în comunitățile sale, sprijinind asociațiile locale care îi împărtășesc valorile.
ASFAD, care sprijină femeile și copiii care sunt victime ale violenței domestice,
FACE, care, alături de AMA, sprijină incluziunea, promovând în special profesiile TECH în rândul tinerelor femei

 

  • Îmbunătățirea vieții specialiștilor din domeniu prin crearea unor soluții inovatoare

Acțiunea întreprinsă în acest ultim domeniu validează global metoda de colaborare și angajamentul pe termen lung.
Selectarea indicatorilor și a obiectivelor și monitorizarea acestora nu pot fi realizate fără sprijin din partea dezvoltatorilor, a echipelor de vânzări și a echipei noastre IT.
Cum putem să măsurăm gradul de satisfacție al clientului, de inovare și de securitate a datelor fără a munci cot la cot cu echipele noastre din aceste domenii?
Colaborarea noastră are loc zilnic, iar problemele vizează toate nivelurile companiei. Acțiunile fac parte dintr-o abordare continuă în vederea dezvoltării.
Inovarea constituie un obiectiv care depinde de sustenabilitatea companiei. Aceasta este inclusă în perspectiva pe termen lung. Satisfacerea clienților noștri este un țel constant care, încă o dată, necesită sondaje periodice și acțiuni care să mențină un nivel ridicat. Aici ne reîntoarcem de fapt la noțiunea de responsabilitate.


În concluzie

Dezvoltarea și implementarea strategiei de Responsabilitate Socială Corporativă reprezintă o abordare comună a tuturor părților interesate din AMA. Echipa de Responsabilitate Socială Corporativă își îndeplinește rolul esențial la nivelul întregii companii, iar comunicarea reprezintă ingredientul cheie.
În curând, vom invita părțile interesate să ne comunice din nou ce părere au privind acțiunile noastre. Feedback-ul dvs. ne ajută să progresăm. Vă mulțumim pentru participare!